Aparatura

Stacja Skraplania Helu

Zespół Laboratoriów Zaawansowanych Materiałów (ZawMater)

Zespół Laboratoriów Nanotechnologii i Nauki o Powierzchni (NanoPow)

Zespół Laboratoriów Zastosowan Biomedycznych Fizyki i Chemii (BioMed)

Zespół Laboratoriów Fotoniki, Spektroskopii i Laserowych Technologii Kwantowych (FotoSpekLas)

Centrum Zaawansowanych Technologii Obliczeniowych