Laboratorium Spektroskopii Mössbauerowskiej

Zestaw do spektroskopii mössbauerowskiej z wyposażeniem dodatkowym i oprogramowaniem

Zakupiono i uruchomiono w kwietniu 2011 r., koszt 713 905 zł brutto. Kontakt: prof. dr hab. Kazimierz Łątka, e-mail: uflatka@cyf-kr.edu.pl

W skład zakupionego zestawu wchodzą: kriostat helowy firmy Janis z 9 T magnesem nadprzewodzącym, zasilacz magnesu, układ pompowy do wysokiej i niskiej próżni, kontroler temperatury (LakeShore), spektrometr mössbauerowski (SEE CO) przystosowany do pracy w geometrii pionowej umożliwiający pracę z równocześnie chłodzonym źródłem i absorbentem oraz sterujący instrumentem zestaw komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Powyższy zestaw pozwala na prowadzenie badań z zakresu spektroskopii rezonansowej gamma wszelkich materiałów o charakterze ciało-stałowym zawierających w swoim składzie izotopy mössbauerowskie w szerokim zakresie temperatur 1.3 K – 300 K przy zastosowaniu silnych pól magnetycznych do 9 T. W szczególności układ ten umożliwia badania materiałów magnetycznych i biologicznych gdzie zastosowanie silnych pól magnetycznych pozwala na uzyskanie szczegółowych informacji dotyczących struktury elektronowej badanych substancji.

Układ do spektrometrii mössbauerowskiej w zakresie temperatur od 2.2K do 300K ze źródłem w temperaturze pokojowej

Zakupiono i uruchomiono w marciu 2011 r., koszt 351 273,45 PLN brutto. Kontakt: prof. dr hab. Jan Stanek, e-mail: jan.stanek@uj.edu.pl

W skład układu wchodzą dwa spektrometry mössbauerowskie oraz kriostat helowy. Każdy ze spektrometrów składa się z przetwornika prędkości pozwalającego na poruszanie źródłem promieniotwórczym z prędkością do 300 mm/s, ksenonowego licznika proporcjonalnego oraz zintegrowanego przedwzmacniacza ładunkowy wraz ze wzmacniaczem. Układ napędu przetwornika prędkości, generator funkcyjny oraz zasilacz wysokiego napięcia zasilane są poprzez kasetę systemu NIM.  Układ akwizycji danych CMCA-550 przystosowany do współpracy z komputerem osobistym, pozwala nie tylko na pracę w systemie spektrometru, ale także dzięki systemowi analizy wysokości impulsów, pozwala na wybór okna energetycznego. Układ przystosowany jest do pomiarów mössbauerowskich z wykorzystaniem źródła promieniotwórczego 57Co. Kriostat helowy typu zanurzeniowego jest dedykowany do spektrometrii mössbauerowskiej z chłodzonym absorbentem. Zapewnia on stabilną temperaturę w zakresie od 2.3 K do 300 K, niskie zużycie cieczy kriogenicznych oraz doskonałą geometrię pomiaru. Wyniki pomiarów mogą być opracowywane przy pomocy załączonego zaawansowanego oprogramowania do obróbki numerycznej widm mössbauerowskich.