Stacja skraplania helu

Stacja skraplania helu

Zakupiono za kwotę 2 456 969 PLN brutto. Kontakt: prof. dr hab. Krzysztof Tomala, e-mail: uftomala@cyf-kr.edu.pl, dr Michał Rams, e-mail: m.rams@uj.edu.pl

Stacja Skraplania Helu zlokalizowana jest w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i umożliwia odzyskiwanie gazowego helu oraz jego skraplanie do ponownego użycia w laboratoriach badawczych projektu. W ten sposób stanowi zaplecze dla urządzeń wymagających stosowania ciekłego helu: do prowadzenia badań w niskich temperaturach oraz używania magnesów nadprzewodzących do uzyskiwania wysokich pól magnetycznych. Laboratoria podłączone są do rurowej instalacji odzysku gazowego helu tak, aby gaz, który wyparuje wracał spowrotem do stacji skraplania.

W skład stacji skraplania wchodzą następujące elementy:

  • buforowy zbiornik-balon na gazowy hel o pojemności maksymalnej 15m3,
  • dwa kompresory 200 bar o wydajności 43m3/h każdy włączające się automatycznie,
  • wysokociśnieniowy magazyn gazowego helu złożony z 96 butli, 200 bar, 80 litrów każda, wraz z panelem pozwalającym sterować przepływem gazu,
  • skraplacz helu Standart 1 firmy Linde, mający wydajność około 14 litrów/godzinę (bez potrzeby dochładzania azotem), zawierający system usuwania z odzyskanego helu zanieczyszczeń powietrzem,
  • dwa kompresory procesowe 40 bar, 100 m3/h każdy,
  • zbiornik na ciekły hel o pojemności 1000 litrów, przenośny zbiornik 100 litrów,
  • dodatkowe oprzyrządowanie: waga najazdowa, pompy próżniowe i inne drobne elementy.