Laboratorium Wysokorozdzielczej Spektrometrii Masowej

Spektrometr masowy MALDI TOF/TOF z możliwością fragmentacji i skaningowej spektrometrii masowej ultrafleXtreme™ (Bruker Daltonics)

Zakupiono i uruchomiono w maju 2011 r., koszt 2 191 805,00 zł brutto. Kontakt: prof. dr hab. Wojciech Piekoszewski, e-mail:  piekosze@chemia.uj.edu.pl, dr Marta Gawin, e-mail: gawin@chemia.uj.edu.pl

W skład zakupionego systemu wchodzą:

  • spektrometr mas ultrafleXtreme™ firmy Bruker Daltonics (Brema Niemcy),
  • nanochromatograf cieczowy EASY-nLC II™ (Bruker Daltonics) wyposażony w kolumnę C18 (10 cm, ID 75 μm, 3 μm),
  • kolektor frakcji PROTEINEER fcII™ (Bruker Daltonics) umożliwiający rozłożenie frakcji LC na 4 płytki MTP,
  • serwer MASCOT ™.

Spektrometr umożliwia zbieranie widm MS w liniowym trybie pracy analizatora oraz w trybie z odbiciem, a także otrzymywanie widm fragmentacyjnych (MS/MS) z wykorzystaniem zarówno techniki rozpadu jonów metastabilnych w źródle jonów (in-source decay, ISD), jak i poza źródłem jonów (post-source decay, PSD) oraz w komorze kolizyjnej (collision-induced dissociation, CID). Dzięki wprowadzonym nowym technologiom zakupiony aparat pozwala na wyjątkowo szybką akwizycję widm, zarówno MS jak i MS/MS oraz umożliwia osiągnięcie dokładności masy poniżej 1 ppm przy zdolności rozdzielczej powyżej 40 000. W połączeniu z nano-LC oraz kolektorem frakcji stanowi doskonałe narzędzie do badań proteomicznych. Może być on z powodzeniem wykorzystywany m.in. w badaniach lipidów, kwasów nukleinowych, oligosacharydów czy polimerów syntetycznych. Dodatkowo, zakupione oprogramowanie flexImaging™ oraz odpowiedni adapter do szklanych płytek pozwalają zastosować nowy spektrometr do obrazowania peptydów, niewielkich białek, lipidów i innych cząsteczek w tkankach (MALDI Imaging Mass Spectrometry).