Laboratorium Spektroskopii Molekularnej i Informacji Kwantowej

System pierścieniowego lasera impulsowego z systemami generacji harmonicznych oraz kontrolowanymi laserami diodowymi do zewnętrznego "posiewu" częstotliwości (Light Age)

Zakupiono i uruchomiono w sierpniu 2012 r., koszt 1 425 193 zł brutto. Kontakt: prof. dr hab. Jarosław Koperski, e-mail: jaroslaw.koperski@uj.edu.pl

System charakteryzuje się następującymi parametrami:
 • przestrajalna częstotliwość podstawowa odpowiadająca zakresowi 720-800 nm
 • energia w impulsie ≥ 80 mJ dla częstotliwości podstawowej
 • przestrajalna druga częstotliwość harmoniczna odpowiadająca zakresowi 360-400 nm
 • energia w impulsie ≥ 30 mJ dla 387 nm
 • przestrajalna trzecia częstotliwość harmoniczna odpowiadająca zakresowi 240-266 nm
 • energia w impulsie ≥ 10 mJ dla 259 nm
 • szerokość spektralna ≤ 30 MHz w zakresach 750-800 nm,  375-400 nm  i 250-266 nm
 • szerokość spektralna  ≤ 5 GHz dla pozostałych długości fal z zakresów 720-750 nm, 360-375 nm i 240-250 nm
 • czas trwania impulsu 100±25 ns z Q-przełączaniem
 • częstość repetycji 10 Hz
 • polaryzacja liniowa promieniowania laserowego
 • „posiew" za pomocą zewnętrznego lasera diodowego.

Kompletny system aparatury próżniowej (PREVAC)

Zakupiono i uruchomiono w czerwcu 2010 r.,  koszt 1 067 500 zł brutto. Kontakt: prof. dr hab. Jarosław Koperski, e-mail: jaroslaw.koperski@uj.edu.pl

 

Kompletny system aparatury próżniowej (PREVAC),  do wykorzystania jako układ z naddźwiękową wiązką molekularną do eksperymentów spektroskopowych oraz jako układ do badania splątania kwantowego par atomów produkowanych w kontrolowanej laserowej dysocjacji molekuł dwuatomowych.

Cechy systemu:
Komora główna ze stelażem wykonana ze stali nierdzewnej, z zamocowanym wewnątrz skimerem, który dzieli komorę na dwie strefy. W komorze przed skimerem ciśnienie bazowe <1*10-6 mbar ; w komorze za skimerem - <1*10-8 mbar. Komora główna jest wyposażona w 8 portów z oknami obserwacyjnymi ze szkła kwarcowego oraz w 10 portów z oknami ze szkła kwarcowego umieszczonymi na przedłużkach pozycjonujących je pod kątem Brewstera. Komora główna wyposażona w przepusty prądowe 4A, termoparowe oraz przejście wodne, 2 zawory płytowe DN 160CF sterowane ręcznie (nieszczelność: 2x10-10 AtmCC/sec).

Układ pomiarowy komory głównej składa się z:

 • miernika do pomiaru ultra wysokiej próżni w zakresie ciśnień od 1x103 mbar do UHV (<1x10-11 mbar),
 • głowicy pomiarowej Bayard-Alperta pracującej w zakresie od 10-3 do 10-11 mbar,
 • 2 głowic próżni wstępnej typu Pirani pracujących w zakresie  od 103 do 5x10-4 mbar,
 • głowicy pomiarowej typu Penning pracującej w zakresie od 103 do 5x10-9 mbar.


Układ pompowy komory głównej zawiera:

 • 2 pompy dyfuzyjne z odrzutnikiem par oleju o szybkości pompowania dla powietrza – 750 l/s, dla He/H2 – 940 l/s,
 • 2 pompy próżni wstępnej o szybkości pompowania 25 m3/h,
 • zestaw zaworów elektromagnetycznych: bezpieczeństwa i zapowietrzający,
 • 2 jednostki sterujące pracą pomp, umożliwiające wizualizację pracy pomp i pomiaru próżni, wyposażone w układ sterowania oraz zabezpieczający przed awariami typu zanik napięcia zasilania.

 

Komora główna jest wyposażona w Moduł źródła wiązki naddźwiękowej umieszczony na manipulatorze UHV, trójosiowy (XYZ) do pozycjonowania źródła wiązki. Parametry manipulatora:

 • zakres ruchu XY: ±12.5mm; rozdzielczość: 5µm,
 • zakres ruchu Z: 25mm; rozdzielczość: 0.05mm.

Moduł źródła wiązki naddźwiękowej umożliwia tworzenie wiązki molekuł w sposób impulsowy. Możliwość pracy modułu źródła w temperaturach od 20°C do 700°C. Zakres ciśnień pracy modułu od 0 atm do 12 atm.
Dwie komory detekcji ze stelażem, każda wykonana ze stali nierdzewnej, ciśnienie bazowe <1*10-9 mbar, każda wyposażona w 8 portów z oknami ze szkła kwarcowego umieszczonymi na przedłużkach pozycjonujących je pod kątem Brewstera 57°, 5 portów wyposażonych w okna obserwacyjne i 3 porty zaślepione. Komory detekcji są wyposażone w porty z przepustami napięciowymi oraz BNC.
U kłady pomiarowe komór detekcji, każdy składa się z:

 • miernika do pomiaru ultra wysokiej próżni w zakresie ciśnień od 1x103 mbar do UHV (<1x10-11 mbar),
 • głowicy pomiarowej Bayard-Alperta pracującej w zakresie od 10-3 do 10-11 mbar.

Układy pompowe komór detekcji, każdy wyposażony w pompę jonową z kontrolerem o szybkości pompowania – 200 l/s oraz zawór bezpieczeństwa elektromagnetyczny, dwa zawory płytowe DN 100CF do pomp jonowych, sterowane ręcznie (nieszczelność: 2x10-10 AtmCC/sec) oraz dwa zawory płytowe DN 63CF między komorą główną a komorami detekcji, sterowane ręcznie (nieszczelność: 2x10-10 AtmCC/sec).

Dodatkowo układ zawiera dwa mieszki kompensacyjne łączące komorę główną z komorami detekcji, mechanizm umożliwiający poruszanie komór detekcji po łuku w celu odchylenia ich o ±10° od położenia wyjściowego oraz układ wygrzewania systemu ciepłym powietrzem (150°C) wraz z regulacją temperatury, wyposażony w system nawiewu sterowany za pomocą mikroprocesorowego regulatora temperatury, namioty oraz stelaż ze stali nierdzewnej.

Stół optyczny z pneumatycznym systemem izolacji drgań

Zakupiono w październiku 2009 r., koszt 44 353,00 zł brutto. Kontakt: prof. dr hab. Jarosław Koperski, e-mail: jaroslaw.koperski@uj.edu.pl

Stół optyczny z pneumatycznym systemem izolacji drgań (stół PTR51510 firmy Thorlabs z systemem izolacji drgań PTS503), , do wykorzystania jako podstawa pod Rozbudowany system impulsowego lasera pierścieniowego.

Cechy systemu:

 • stół o wymiarach 3000x1250x210mm
 • konstrukcja 3-wartwowa, dwie przekładki typu "plastra miodu" o konstrukcji stabilnej temperaturowo
 • szeroki zakres tłumienia drgań (dynamiczny współczynnik odbicia <0013)
 • duży współczynnik płaskości (+-0.1mm/m2)
 • płaszczyzna wierzchnia z siatką otworów M6
 • pneumatyczny system izolacji drgań składajacy sie z czterech nóg zaopatrzony w kompresor powietrza
 • izolacja drgań poziomych i pionowych o częstości rezonansowej 3-50Hz
 • system autopoziomowania o powtarzalności +-0.25mm
 • maksymalne obciażenie 2500kg.

System nawiewu z filtrem absolutnym
Zakupiono we wrześniu 2009 r., koszt 3 730,44 zł brutto. Kontakt: prof. dr hab. Jarosław Koperski, e-mail: jaroslaw.koperski@uj.edu.pl

 

System nawiewu z filtrem absolutnym (z filtrem absolutnym klasy HEPA MX14), do wykorzystania w filtracji powietrza nawiewanego laminarnie nad układ Rozbudowanego systemu impulsowego lasera pierścieniowego.

Cechy systemu:

 • filtr absolutny o wymiarach 1800x760mm, filtr wstępny o wymiarach 590x590mm
 • materiał filtracyjny filtra absolutnego - włókno szklane o strukturze papieru
 • klasa filtracji H14
 • nominalny przepływ powietrza 1800m3/godz.