Laboratorium Modelowania Dynamiki Molekularnej i Hydrodynamiki

Laboratorium Modelowania Dynamiki Molekularnej i Hydrodynamiki

Kontakt: prof. dr hab. Edward Malec, e-mail: malec@th.if.uj.edu.pl, dr Patryk Mach, e-mail: mach@th.if.uj.edu.pl, dr Roman Marcinek, e-mail: roman.marcinek@uj.edu.pl

Superkomputer o strukturze modułowej i łącznej liczbie 576 rdzeni. Każdy z 6 węzłów obliczeniowych ma pamięć operacyjną 256 GB i działa jako wieloprocesorowy komputer współdzielący pamięć operacyjną. Najistotniejszą cechą urządzenia jest możliwość uruchomienia zadań w technologii OpenMP (Open Multi-Processing) i prowadzenia rachunków wieloprocesorowych. Jest to najpotężniejsze urządzenie tego typu w Małopolsce. Prace prowadzone w Laboratorium polegać będą miedzy innymi na symulacji złożonych procesów atomowych i molekularnych, badaniu zagadnień hydrodynamicznych układów grawitujących, analizie wybranych problemów przetwarzania informacji kwantowej i projektowaniu algorytmów rozpoznawania obrazów. Badania prowadzić będzie ponad 30 naukowców. Superkomputer służyć będzie doktorantom i magistrantom wykonującym zaawansowane numerycznie prace magisterskie. Z Centrum będą współpracować naukowcy z ośrodków krajowych (np. Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie) i zagranicznych (np. Uniwersytetu Wiedeński, Uniwersytetu Jenajski, Instytutu Alberta Einsteina w Poczdamie).