Promocja

Publikacje promujące projekt ATOMIN

 • Przygotowano broszurę informacyjna projektu ATOMIN.
   
 • Przygotowano film przedstawiającego rezultaty realizacji Projektu ATOMIN - Badanie układów w skali atomowej: nauki ścisłe dla innowacyjnej gospodarki (POIG.02.01.00-12-023/08).
   
 • Materiał zrealizowany przez Radiofonię, wyemitowany na antenie 27 października 2012 r. w Magazynie Wiadomości Radiofonii. 26 października 2012 roku - w Instytucie Fizyki UJ - odbył się Dzień Otwarty Projektu "ATOMIN - Badanie układów w skali atomowej: nauki ścisłe dla innowacyjnej gospodarki". Podczas Dnia Otwartego przedstawiono rezultaty realizacji Projektu ATOMIN w postaci prelekcji oraz zwiedzania Laboratoriów wyposażonych w nowoczesną aparaturę zakupioną ze środków Projektu.

Uroczyste otwarcie Laboratorium Spektroskopii Elektronów i Laboratorium Zaawansowanych Materiałów Magnetycznych i Nadprzewodnictwa

Dnia 2 czerwca 2011 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Laboratorium Spektroskopii Elektronów i Laboratorium Zaawansowanych Materiałów Magnetycznych i Nadprzewodnictwa (zdjęcia).

Uroczyste uruchomienie Laboratorium Nanostruktur w Instytucie Fizyki UJ

9 grudnia 2010 r. w Instytucie Fizyki UJ odbyło się uroczyste otwarcie Laboratorium Nanostruktur wchodzącego w skład Zespołu Laboratoriów Nanotechnologii i Nauki o Powierzchni powstającego w ramach projektu ATOMIN: Badanie układów w skali atomowej: nauki ścisłe dla innowacyjnej gospodarki. Otwarcie było połączone z uruchomieniem Zintegrowanego systemu do syntezy i diagnostyki nanostruktur - układu do obrazowania i manipulacji obiektami w skali nano, który znajduje się w Zakładzie Fizyki Nanostruktur i Nanotechnolgoii Instytutu Fizyki kierowanym przez prof. dr hab. Marka Szymońskiego. Arykuł i reportaż z tego wydarzenia znajdują się na portalu UJ.

Uroczyste uruchomienie superkomputera w Instytucie Fizyki UJ

Z udziałem JM Rektora UJ, prof. Karola Musioła, pełnomocnika Rektora UJ ds. funduszy strukturalnych, prof. Adama Juszkiewicza, dziekanów wydziałów Chemii i FAIS, prof. Grażyny Stochel i prof. Jerzego Juszkiewicza, Dyrektora IF, prof. Andrzeja Warczaka oraz kierownika Projektu ATOMIN, prof. Jarosława Koperskiego odbyło się otwarcie Laboratorium Modelowania, Dynamiki Molekularnej i Hydrodynamiki i nadanie imienia "Deszno" superkomputerowi bedącemu wyposażeniem Laboratorium (Zdjęcia). Laboratorium wchodzi w skład Centrum Zaawansowanych Technologii Obliczeniowych.
Obszerna relacja, wraz z filmem dokumentującym to wydarzenie,została opublikowana na stronach Aktualności Uniwersytetu Jagiellońskiego, w dziale Życie Akademickie (link).

Materiały graficzne do promocji projektu

Zapraszamy do pobrania plików pomocnych przy przygotowaniu materiałów promujących projekt ATOMIN:

 • Logo projektu ATOMIN - Plik GIFPlik PDFPlik CDR
 • Logo projektu ATOMIN - komplet plików graficznych, plik ZIP
 • Zestaw logotypów Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Plik ZIP
 • Zestaw logotypów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Plik ZIP

Opis obowiązków beneficjenta Projektu ATOMIN w zakresie promocji oraz osiągnięcia wskaźników niezbędnych do prawidłowego rozliczenia uzyskanego dofinansowania

 • Opis obowiązków (plik DOC)
 • Formularz aparatury - zasady udostępniania urządzenia badawczego (plik DOC)

Wzór podziękowań

Polsko- oraz angielskojęzyczna formuła podziękowań do wykorzystania w publikacjach naukowych powstających z udziałem aparatury zakupionej w ramach projektu ATOMIN.

Znakowanie aparatury

Znakowanie aparatury nabywanej w ramach realizacji Projektu (naklejki):

 

Tablice informacyjne

Przed budynkami Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ i Wydziału Chemii UJ umieszczono tymczasowe tablice informacyjne promujące projekt ATOMIN.

Tablica przed budynkiem Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ:

 

Fot. Michał Woźniakiewicz

Tablica przed budynkiem Wydziału Chemii UJ:

 

Autor zdjęć: Michał Woźniakiewicz

Tablica przed budynkiem Centrum Badań Przyrodniczych na III Kampusie UJ:

 

Autor zdjęć: Benedykt Jany