Artykuły naukowe opisujące badania przeprowadzone z wykorzystaniem aparatury zakupionej w ramach projektu ATOMIN