O projekcie

Projekt pt. Badanie układów w skali atomowej: nauki ścisłe dla innowacyjnej gospodarki (ATOMIN) POIG.02.01.00-12-023/08 przygotowany przez pracowników WFAIS i WCH został zakwalifikowany do finansowania w ramach rozstrzygniętego pierwszego konkursu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 2.1. „Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym".

Przyznana kwota dofinansowania to 90 273 034,42 zł.

Celem ogólnym Projektu jest wzrost konkurencyjności Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ oraz Wydziału Chemii UJ poprzez rozwinięcie krytycznego potencjału dla podjęcia zaawansowanych badań w obszarach Info, Techno i Bio. Projekt umożliwi rozwój innowacyjnych prac aplikacyjnych w oparciu o gruntowną wiedzę podstawową z nauk ścisłych, wspartą zaawansowanym modelowaniem komputerowym, zgodnie z tendencjami dominującymi we współczesnych strategiach globalnych. Oddziaływanie zewnętrzne powstającego ośrodka zintegrowanych badań w dziedzinie nauk ścisłych polegać będzie na intensyfikacji współpracy z instytucjami naukowymi, uczelnianymi, jednostkami badawczo-wdrożeniowymi, przedsiębiorstwami, oraz z instytucjami użyteczności publicznej.

W wyniku realizacji projektu zostało powołanych kilka międzywydziałowych Zespołów Laboratoriów (m.in. Zaawansowanych Materiałów, Nanotechnologii i Nauki o Powierzchni, Zastosowań Biomedycznych Fizyki i Chemii, Fotoniki, Spektroskopii i Laserowych technologii Kwantowych oraz Zaawansowanych Technologii Obliczeniowych), które zostały wyposażone w nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą (razem ponad 130 urządzeń), pozwalającą na prowadzenie innowacyjnych badań o charakterze podstawowym i aplikacyjnym.

Projekt był realizowany w latach 2009-2012.