Badanie układów w skali atomowej: Nauki ścisłe dla innowacyjnej gospodarki

  • Wzrost konkurencyjności w obszarach
    INFO, TECHNO, BIO
  • Rozwój badań innowacyjnych o charakterze aplikacyjnym
  • Nowe Zespoły Laboratoriów:
  • Zaawansowanych Materiałów
  • Nanotechnologii i Nauki o Powierzchni
  • Zastosowań Biomedycznych Fizyki i Chemii
  • Fotoniki, Spektroskopii i Laserowych Technologii Kwantowych
  • Centrum Zaawansowanych Technologii Obliczeniowych

 

 

 

 

 

 

 

Dzień Otwarty

Film o Projekcie

Broszura informacyjna