Projekty międzynarodowe

Projekty realizowane z wykorzystaniem aparatury zakupionej ze środków projektu na Wydziale Chemii

 1. Activation of small molecules in photocatalytic systems , TEAM/2012-9/4  , dr hab. Wojciech Macyk prof. UJ, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, 2012-2015
 2. Aktywny materiał opakowaniowy. Ograniczenie aktywności drobnoustrojów i usuwanie lotnych związków organicznych w opakowaniach z żywnością poprzez wykorzystanie nanocząstek srebra rozproszonych w matrycy zeolitowej do powlekania lub wypełniania papieru, 811/N/COST/2012/0, dr hab. Joanna Łojewska, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2010-2013
 3. Alginate/chitosan core-shell beads with bioactive functionalities, POMOST/2013-7/7 , dr Agnieszka Kyzioł, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2013-2015
 4. Biomimetic asymmetric carbon-carbon bond formation - catalysts design and application, TEAM/2010-5/7, dr hab. Jacek Młynarski, prof. UJ, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, 2010-2014
 5. Catalysis for polluting emissions aftertreatment and production of renewable energies, The International Research Network (IRN or Groupe de Recherche International GDRI), dr Patrick Da Costa (University of Paris 6); dr Christophe Dujardin (University of Lille 2); dr Andrzej Krztoń (PAN, Zabrze), PAN (Poland) - CNRS (France), 2011-2014
 6. COST Action D41: Inorganic Oxides, Surfaces and Interfaces, WG-2 Oxides surface chemistry, COST Action D41, prof. Gianfranco Pacchioni, EU RTD Framework Programme, 2006-2010
 7. Fourth generation photocatalysts: nano-engineered composites for water decontamination in low-cost paintable photoreactors (4G-PHOTOCAT), FP7-NMP-2012-SMALL-6; NMP3-SL-2012-309636, grant No. 309636, prof. Radim Beranek, EU FP7, 2013-2015
 8. International PhD-studies programme at the Faculty of Chemistry Jagiellonian University - new materials modern technologies sustainable concepts, MPD/2009/3, dr hab. Jacek Młynarski, prof. UJ, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, 2009-2014
 9. Krakow Interdisciplinary PhD-Project in Nanoscience and Advanced Nanostructures, MPD/2008/3, dr hab. Bartłomiej Szafran, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, 2008-2013
 10. MOFs as Catalysts and Adsorbents: Discovery and Engineering of Materials for Industrial Applications, Projekt MACADEMIA (FP7-NMP-2008-LARGE-2), Jean-Francois Minster, TOTAL S.A., EU FP7, 2009-2013
 11. Multifunctional Molecular Magnets through Cyanide Chemistry, PIOF-GA-2011-298569 , prof. dr hab. Barbara Sieklucka, EU FP7, 2012-2014
 12. New Materials for Energy Systems (NewMat), EIT KIC InnoEnergy Project , prof. dr hab. Aleksandra Czyrska-Filemonowicz, EIT KIC, 2011-2014
 13. Polymeric Functional Materials for Biomedical Applications (POLYMED), TEAM/2008-2/6, prof. dr hab. Maria Nowakowska, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, 2009-2013
 14. Reducible oxide chemistry, structure and functions, CMST COST CM1104, prof. dr hab. Zbigniew Sojka, EU RTD Framework Programme, 2012-2016
 15. Regulacja zawartości cholesterolu w monowarstwach lipidowych, Projekt POLONIUM 2009 7869/R09/R10, dr hab. Jacek Korchowiec, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2009-2010
 16. Stable Bacteriochlorins – Opportunities in Infrared Chemistry, ERA-Chemistry 60 303, prof. dr hab. Grażyna Stochel, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 2010-2013
 17. Studies of the  structure,  phase transitions and  dynamics in the  series  of  inorganic materials, Nr grantu 118 punkt 7 (z dnia 25.02.2014); nr tematu: 04-4-1069-2009/2014, prof. dr hab. Anna Migdał-Mikuli, Pełnomocny Przedstawiciel Rządu RP ds. ZIBJ w Dubnej, 2009-2014
 18. Studies of the  structure,  phase transitions and  dynamics in the  series  of  inorganic materials, Nr grantu 45 punkt 17 (z dnia 27.01.2015); nr tematu: 04-4-1121-2015/2017, prof. dr hab. Anna Migdał-Mikuli, Pełnomocny Przedstawiciel Rządu RP ds. ZIBJ w Dubnej, 2015-2017
 19. Studies of the  structure,  phase transitions and  dynamics in the  series  of  inorganic phase change materials and novel iodonium photoinitiators for cationic polymerization, Nr grantu 235 punkt 9 (z dnia 26.04.2012) oraz Nr grantu 61 punkt 9 (z dnia 11.02.2013); nr tematu: 04-4-1069-2009/2014, prof. dr hab. Edward Mikuli, Pełnomocny Przedstawiciel Rządu RP ds. ZIBJ w Dubnej, 2009-2014
 20. Targeting the ubiquitin-proteasome system and ubiquitin-like protein conjugation pathways for not-genotoxic theraphy of cancer, TEAM/2011-8/2, prof. dr Tadeusz Holak, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, 2012-2015
   

Projekty realizowane z wykorzystaniem aparatury zakupionej ze środków projektu na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 1. Atomic Scale and Single Molecule Logic Gate Technologies ATMOL , kontrakt nr: 270028, prof. dr hab. Marek Szymoński, EU FP7, 2011-2014
 2. Badania w skali nanometrycznej właściwości mechanicznych i elektrycznych warstw molekularnych przygotowanych na podłożach z SiO2, TiO2 i grafenu, Nr 009/2012/2013/2014 8543/R 1 2/R1 4, dr. hab. F.Krok - UJ / prof. Christian Teichert – Uniwersytet w Leoben, projekt w ramach międzyrządowej współpracy polsko-austriackiej., 2012-2016
 3. Badanie właściwości ditlenku tytanu TiO2 i SrTiO3, redukowanego termicznie i domieszkowanego atomami niobu – Nb, KNOW_FOCUS, dr ahb Franciszek Krok, w ramach współpracy z Forschungszentrum Jülich, Niemcy, 2015-2016
 4. Badanie zjawiska odwracalnego zatrzymania/drastycznego spowolnienia procesów życiowych w unikalnym organizmie żywym, larwie ochotki Polypedilum vanderplancki, umowa o współpracy naukowo technicznej, dr hab. Hubert Harańczyk, Uniwersytet Jagielloński (dr hab. Hubert Harańczyk) a National Institute of Agrobiological Sciences, Tsukuba, Japonia (prof. Takashi Okuda), 2013-
 5. Central European Network for knowledge based on Innovative Light Sources (CENILS), Central Europe Project 4CE517P1, "koordynator: Elettra – Sincrotrone Trieste, Włochy koordynator UJ: prof. dr hab. M. Stankiewicz", EU FP7, 2012-2014
 6. Coherent optics sensors for medical applications (COSMA), PIRSES-GA-2011-295264, prof. dr hab.. Wojciech Gawlik, EU FP7 PEOPLE, 2012-2016
 7. Computational Atomic Physics with Applications to Astrophysics and EBITs, 00745/2010, "kierownik: dr Tomas Brage koordynator krajowy dr hab. Jacek Bieron", VISBYPROGRAMMET SVENSKA INSTITUTETS STERSJ PROGRAM, 2010-2013
 8. Dynamical and conformational changes in dissolved iron-porphyrin complexes, "Projekt nr I-20100217 EC grant agreement nr 226716", dr Katarzyna Dziedzic-Kocurek, EU FP7,
 9. Interfacial and segregation phenomena in nanostructured filler metals in a multilayer configuration, SCIEX proposal no. 12.236, mgr inż. Sylwia Brodacka, Polsko-szwajcarski projekt doktorski, 2013-2014
 10. Magnetometria z centrami barwnymi w diamentach, "POLONIUM dec. MNiSW z 23.01.2012 ", prof. dr hab.. Wojciech Gawlik, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2012-2013
 11. Międzynarodowe Projekty Doktoranckie, MPD/2009/6, prof. dr hab. Jacek Wosiek, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 2009-2013
 12. Molecular assemblies on semiconductors and insulating surfaces, PSPB-085/2010, prof. dr hab. Marek Szymoński, współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, 2011-2016
 13. Monolithic spectroscopic interferometric transducer, Label-free, Multianalyte, Portable reader, Food safety, Point-of-Need testing, Pesticides, Mycotoxins, Allergens, "FP7-ICT-2011-8 FOODSNEFFER nr 318319 ", prof. dr hab. Andrzej Budkowski, EU FP7, 2012-2015
 14. Monolithically integrated interferometric biochiPs for label-free earlY deTection of Human dIseAses PYTHIA, 224030, prof. dr hab. Andrzej Budkowski, EU FP7, 2008-2011
 15. Nano agrégats métalliques pour la lutte contre la Contrefaçon de flaconnage et de bouteilles: Interaction contenant contenu et application a la coloration locale (CONTVERRCOL), No 200900038237, Chapitre 909, Nature 92, Opération 850, "Prof. Jean-Philippe Blondeau dr hab. Krzysztof Dzierżęga", "Convention Région Centre/Université d'Orléans/CNRS, Francja ", 2009-2012
 16. NATO for peace - Novel magnetic sensors and techniques for security applications, CBP.MD.SFP 983932, prof. dr hab. Wojciech Gawlik, "NATO Science for Peace Grant programme", 2010-2015
 17. Planar Atomic and Molecular Scale devices - PAMS (Planarne urządzenia elektroniczne w skali atomowej i molekularnej), kontrakt nr: 610446, prof. dr hab. Marek Szymoński, 7 PR UE, 2013-2017
 18. Samoorganizacja nanostruktur metalicznych na jonowo modyfikowanych podłożach z kryształów TiO2(110) , KNOW_FOCUS, prof. dr hab. Rafał Kozubski, w ramach współpracy z Uniwersytetem w Genui, Włochy, 2014-2015