Kierownik Projektu

Adres
ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 1, p. C-1-24
30-348 Kraków
Telefon
12 664 4675
Fax
12 664 4905

Prof. dr hab. Jarosław Koperski

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Instytut Fizyki UJ

Koordynator na Wydziale Chemii

Prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski

Wydział Chemii UJ

ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków, p. D3-19

tel: 12 686 2415

e-mail: kustrows@chemia.uj.edu.pl