Uroczyste uruchomienie PPMS i Spektrometru fotoelektronów UPS, XPS, 2.06.2011

Uroczyste uruchomienie Wielofunkcyjnego systemu pomiaru fizycznych parametrów nowoczesnych materiałów (PPMS) w Laboratorium Zaawansowanych Materiałów Magnetycznych i Nadprzewodnictwa oraz Spektrometru fotoelektronów XPS, UPS w Laboratorium Spektroskopii Elektronów
Copyright by Krzysztof Magda. All rights reserved.