Otwarcie Pracowni Badań Magnetyzmu i Nadprzewodnictwa, 9.12.2010

Copyright by Artur Michałek. All rights reserved.

fot. Artur Michałek