Uroczyste uruchomienie superkomputera w Instytucie Fizyki UJ, 17.12.2009

Autor. Krzysztof Magda. All rights reserved.